Je bent nooit alleen

De Drie-eenheid is een concept dat onmogelijk door een mens kan worden begrepen, laat staan uitgelegd. God is oneindig veel groter dan wij en we moeten daarom niet verwachten dat we Hem volledig kunnen begrijpen. De bijbel onderwijst ons dat de Drie-eenheid één God is en bestaat uit drie Personen: de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

De Vader

Hij heeft de hemel en aarde gemaakt en alles wat daarop leeft, ook de mensen. Hij wilde bij hen zijn, bij hen wonen. Hij verlangt naar een relatie met mensen. God is liefde en door de komst van Jezus kunnen we weer dichterbij Hem komen. God wil als een vader voor je zijn. God heeft het beste met je voor, ook al ervaar je dat misschien niet altijd zo. Soms kan Gods wil ingaan tegen wat ons het beste lijkt. God wil je beschermen, koesteren, troosten en ga zo maar door…

Jezus de Zoon

Hij kwam naar de aarde als een baby, met een gewoon menselijk lichaam. Maar Hij was niet gewoon; Hij was volmaakt, zonder enig gebrek, omdat Hij -samen met de Vader- ook God is. Jezus kwam als Mens naar de aarde om in onze plaats de straf voor onze zonden te dragen, hiervoor te lijden en te sterven. Op de derde dag is Hij weer opgestaan uit de dood. Door Zijn dood en opstanding heeft Hij het mogelijk gemaakt dat iedereen die in Hem gelooft gered wordt; zijn zonden worden vergeven en hij ontvangt het eeuwige leven. Door Jezus kunnen we meer van God leren en kunnen we Hem beter leren begrijpen. Jezus leefde 33 jaar op aarde. Hij kent onze emoties als geen ander. Hoe geweldig het ook was dat Jezus op aarde leefde, toch moest Hij deze aarde weer verlaten. En Hij zei ‘Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie sturen.’ (Johannes 16:7)

De Heilige Geest

Hij is de vertegenwoordiger van Jezus. Jezus was een mens van vlees en bloed en kon met Zijn lichaam maar op één plaats tegelijk zijn. De Heilige Geest kan overal tegelijk zijn. Hij woont in het hart van elke gelovige. Door Hem staan wij direct in contact met God.

God die vol liefde is!