Meer dan genoeg voor iedereen.

Overal waar Jezus was, kwamen de mensen naar Hem toe. Iedereen wilde graag horen wat Jezus te vertellen had. Ook brachten ze zieken bij Hem. Die genas hij op wonderlijke manier.

Op een dag wilde Jezus even met zijn 12 leerlingen alleen zijn om te bidden. Hij klom een berg op. Toen Jezus klaar was met bidden en zijn ogen open deed, zag Hij dat er veel mensen naar Hem toegekomen waren. De meeste hadden een lange reis achter zich en kregen honger.

Hij vroeg toen aan Filippus (leerling van Jezus). Hoe gaan wij al deze mensen te eten geven? Hij vroeg dit omdat Hij wilde kijken hoe zijn leerlingen zouden reageren. Jezus wist zelf al wel wat Hij ging doen. Fillippus antwoordde: ‘Dat kan toch niet! We hebben veel te weinig geld om voor al deze mensen eten te kopen.’ Toen kwam Andreas (leerling van Jezus). Hij zei: ‘Hier is een jongetje met vijf broden en twee vissen. Maar dat is toch veel te weinig voor zo veel mensen.’ Toen Jezus zei: ‘Laat alle mensen in het gras gaan zitten.’ Hij nam het brood dankte God ervoor en begint het uit te delen. Ook de visjes werden verdeeld. De mensen konden zoveel eten als ze willen.

Wat een overvloed. Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Haal het eten op dat over is. Er mag niets achterblijven.’ De leerlingen haalden alles op. En waren nog twaalf manden vol overgebleven. De mensen zagen dat Jezus een wonder gedaan had en ze zeiden: ‘Ja, hij is de Profeet Die naar de wereld zou komen!’

Wie steken hier de hun handen uit de mouwen? Een jongen, met vijf broden en twee vissen.

De discipelen, dienend en delend. Jezus, zegenend.

En de grote groep mensen… ontvangend.

Wat een geweldige gebeurtenis!

Kijk vandaag eens om je heen hoe je voor Jezus de handen uit de mouwen kunt steken!

Delend of ontvangend?

Want Hij Jezus is het Levende Woord en het Levende Water.

- Johannes 6 vers 1 t/m 15 -